Socialpsykiatrien i
Skanderborg Kommune
Sygehusvej 7 2. sal
8660 Skanderborg
Tlf 86 92 13 33